Biến Tần Fuji 3 pha 380V-15kW | FRN0056E2S-2GB

QUICK OVERVIEW

+Mã Hàng: FRN0056E2S-2GB 
+Công suất:

HND HHD
15 11

+Điện Áp Nguồn 3P : 200-240VAC
+Điện Áp Ngõ Ra 3P : 200-240VAC