Biến Tần Fuji 3 pha 380V-7.5kW | FRN0030E2S-2GB

Thông Số Cơ Bản

+Mã Hàng: FRN0030E2S-2GB 
+Công suất:

HND HHD
7.5 5.5

+Điện Áp Nguồn 3P : 200-240VAC
+Điện Áp Ngõ Ra 3P : 200-240VAC