RCBO Mitsubishi

 • RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 300mA / 6A-40A

  Mã Hàng RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 300mA : BV-DN
  Dòng điện định mức RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 300mA (A) : 25A-40A-63A
  Ampere frame (AF) : Dạng Tép
  RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 300mA (CB Chống Dòng Rò và quá tải Mitsubishi)
  Tần số của RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 300mA (Hz) : 50Hz / 60Hz

  RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 300mA / 6A-40A

 • RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA / 6A-40A

  Mã Hàng RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA : BV-DN
  Dòng điện định mức RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA (A) : 25A-40A-63A
  Ampere frame (AF) : Dạng Tép
  RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA (CB Chống Dòng Rò và quá tải Mitsubishi)
  Tần số của RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA (Hz) : 50Hz / 60Hz

  RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA / 6A-40A

 • RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 30mA / 6A-40A

  Mã Hàng RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 30mA : BV-DN
  Dòng điện định mức RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 30mA (A) : 25A-40A-63A
  Ampere frame (AF) : Dạng Tép
  RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 30mA (CB Chống Dòng Rò và quá tải Mitsubishi)
  Tần số của RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 30mA (Hz) : 50Hz / 60Hz

  RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 30mA / 6A-40A