Điện Dân Dụng

 • Phao Điện Radar

  150.000 

  Phao Điện Radar
  – Điện áp định mức, tần số: 110 / 220V AC, 50 / 60Hz
  – Dòng định mức: 5 A
  – Phạm vi kiểm soát: 0,2-5,0 m
  – Phạm vi Nhiệt độ: 5-60 ℃

 • Đuôi Đèn E27 Dạng Bắt Cố Định-Đuôi Ly

  45.000 

  Đuôi Đèn E27 Dạng Bắt Cố Định-Đuôi Ly
  Loại Đuôi Đèn: E27
  Điện Áp Định Mức: 220VAC
  Chất liệu: Kim Loại
  Có viền gắn chóa

 • Đuôi Đèn E27 Dạng Treo-Đuôi Treo

  45.000 

  Đuôi Đèn E27 Dạng Treo-Đuôi Treo
  Loại Đuôi Đèn: E27
  Điện Áp Định Mức: 220VAC
  Chất liệu: Kim Loại
  Có viền gắn chóa

 • Đuôi Đèn Xoắn Kín Nước E27

  18.000 

  Đuôi Đèn Xoắn Kín Nước E27
  Loại Đuôi Đèn: E27
  Điện Áp Định Mức: 220VAC
  Chất liệu: Nhựa
  Màu Sắc: Trắng hoặc Đen

 • Ổ Cắm Di Động 4 Ngã MPE 2P+E / 16A

  Mã Hàng Ổ Cắm Di Động 4 Ngã MPE 2P+E  : MPN-…
  Ổ Cắm Di Động 4 Ngã MPE 2P+E  (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
  Loại: Ổ Cắm Di Động 4 Ngã MPE 2P+E IP44
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Di Động 4 Ngã MPE 2P+E  / 16A

 • Ổ Cắm Di Động MPE 3P+N+E / 16A~125A

  Mã Hàng Ổ Cắm Di Động MPE 3P+N+E : MPN-…
  Ổ Cắm Di Động MPE 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+N+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
  Loại: Ổ Cắm Di Động MPE 3P+N+E – IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Di Động MPE 3P+N+E / 16A~125A

 • Ổ Cắm Di Động MPE 3P+E / 16A~125A

  Mã Hàng Ổ Cắm Di Động MPE 3P+E : MPN-…
  Ổ Cắm Di Động MPE 3P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
  Loại: Ổ Cắm Di Động MPE 3P+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Di Động MPE 3P+E / 16A~125A

 • Ổ Cắm Di Động MPE 2P+E / 16A-32A

  Mã Hàng Ổ Cắm Di Động MPE 2P+E : MPN-…
  Ổ Cắm Di Động MPE 2P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
  Loại: Ổ Cắm Di Động MPE 2P+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Di Động MPE 2P+E / 16A-32A

 • Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+N+E / 16A~125A

  Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+N+E : MPN-…
  Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+N+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
  Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+N+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+N+E / 16A~125A

 • Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+E / 16A~125A

  Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+E : MPN-…
  Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
  Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+E / 16A~125A

 • Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 2P+E / 16A-32A

  Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 2P+E : MPN-…
  Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 2P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
  Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 2P+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 2P+E / 16A-32A

 • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+N+E / 16A~125A

  Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+N+E : MPN-…
  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+N+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
  Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+N+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+N+E / 16A~125A

 • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+E / 16A~125A

  Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+E : MPN-…
  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
  Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+E / 16A~125A

 • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 2P+E / 16A-32A

  Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 2P+E : MPN-…
  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 2P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
  Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 2P+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 2P+E / 16A-32A

 • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+N+E / 16A~125A

  Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+N+E : MPN-…
  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+N+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
  Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+N+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+N+E / 16A~125A

 • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+E / 16A~125A

  Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+E : MPN-…
  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
  Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+E / 16A~125A

 • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 2P+E / 16A-32A

  Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 2P+E : MPN-…
  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 2P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
  Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 2P+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 2P+E / 16A-32A

 • Phích Cắm Di Động MPE 3P+N+E / 16A~125A

  Mã Hàng Phích Cắm Di Động MPE 3P+N+E : MPN-…
  Phích Cắm Di Động MPE 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+N+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
  Loại: Phích Cắm Di Động MPE 3P+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Phích Cắm Di Động MPE 3P+N+E / 16A~125A

 • Phích Cắm Di Động MPE 3P+E / 16A~125A

  Mã Hàng Phích Cắm Di Động MPE 3P+E : MPN-…
  Phích Cắm Di Động MPE 3P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
  Loại: Phích Cắm Di Động MPE 3P+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Phích Cắm Di Động MPE 3P+E / 16A~125A

 • Phích Cắm Di Động MPE 2P+E / 16A-32A

  Mã Hàng Phích Cắm Di Động MPE 2P+E : MPN-…
  Phích Cắm Di Động MPE 2P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
  Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
  Loại: Phích Cắm Di Động MPE 2P+E- IP44 và IP67
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

  Phích Cắm Di Động MPE 2P+E / 16A-32A