1500 Câu hỏi Nghành Điện

he-thong-dien-dienhathe
1 - 1 Những khái niệm cơ bản trong mạch điện 1 - 1 - 1 Hỏi: Điện xoay chiều ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
1 -  2  - 1 Hỏi:  Bút thử điện chỉ có một đầu chạm vào vật dẫn điện, tại san ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
1 - 3 - 1 Hỏi Tại Sao trong cuộn cản tần số thấp (thấp dần), nói chung đều có ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
1 -  4 - 1 Hỏi: Dây tải điện tại sao lại rung và kêu? Đáp: Dây cái cứng của ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
1- 5 - 1 Hỏi: Tại sao cách điện trong của thiết bị điện cao áp thì sử dụng cách ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
2 - 1 - 1 Hỏi: Tại sao hệ thống điện xoay chiều sử dụng sóng hình sin mà không ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
2 - 2 - 1 Hỏi: Trong hệ thống 6 ~ 10 kV của nhà máy phát điện và trạm ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
2 - 3 - 1 Hỏi: Buổi tối, trên đường dây tải điện cao áp đặc biệt, tại sao có ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
2 - 4 - 1 Hỏi: Tại sao hệ thống điện 110 ~ 220kV là hệ thống tiếp đất điểm ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
2 - 5 - 1 Hỏi: Mạng điện lực của nhiều nước có nơi áp dụng thông tin tải ba, ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
2 - 6 - 1 Hỏi: Tại sao khi chọn thiết bị điện không chỉ phải xem xét điện áp, ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 1 - 1 Hỏi: Điều kiện tự nhiên của vùng cao nguyên có ảnh hưởng gì tới sự ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 2 - 1 Hỏi: Tại sao phải lắp thêm chụp che chắn bằng kim loại ở phần đầu ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 3 - 1 Hỏi: Khi ngắt mạch bằng công tắc, điện áp và cường độ dòng điện ở ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 4 - 1 Hỏi: Hao mòn do điện ở đầu tiếp xúc của công tắc xảy ra như ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 5 - 1 Hỏi: Khi bộ ngắt dẫn cỡ nhỏ SW6 - 220 mở ngắt dòng điện ngắn ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 6 - 1 Hỏi: Tại sao bộ ngắt mạch Hexafluoride lưu huỳnh có tính năng dập hồ quang ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 7 - 1 Hỏi: "Công tắc cầu dao" và "công tắc cách ly" là cùng một loại thiết ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 8 - 1 Hỏi: Vì sao trong tiêu chuẩn công tắc mới nhất qui định từng bước loại ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 9 - 1 Hỏi: Có phải dây cầu chì bị nóng chảy khi cường độ dòng điện đạt ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 10 - 1 Hỏi: Lá sách khử hồ quang trong thiết bị khử hồ quang của bộ ngắt ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 11 - 1 Hỏi: Tại sao lực hút của nam châm điện khi khởi động là nhỏ nhất, ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 12 - 1 Hỏi: Vòng đồng ngắn mạch trên lỗi sát bộ tiếp xúc có tác dụng gì? ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 13 - 1 Hỏi: Về kết cấu, rơle cường độ, rơle điện áp, rơle thời gian và rơle ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 14 - 1 Hỏi: Tại sao bộ điện kháng có tác dụng hạn chế dòng điện tương đối ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
3 - 15 - 1 Hỏi: Tại sao công tắc tổng cấp diện cho mặt làm việc khai lò dưới ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
4 - 1 - 1 Hỏi: Tại sao trên mác máy biến áp không ghi hệ số công suất? Có ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
4 - 2 - 1 Hỏi: Biến áp kiểu ruột và biến áp kiểu vỏ loại nào nhiều ưu điểm ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
4 - 3 - 1 Hỏi: Tại sao khi đấu nối tiếp hoặc đấu song song hai cuộn dây có ...
Read More

Related Posts:

he-thong-dien-dienhathe

1500 Câu hỏi Nghành Điện | 8 – 3 Cuộn dây

8 – 3 – 1 Hỏi: Khi quấn lại cuộn...

he-thong-dien-dienhathe

1500 Câu hỏi Nghành Điện | 3 – 5 Bộ ngắt mạch dầu

3 – 5 – 1 Hỏi: Khi bộ ngắt dẫn...